2020-01-03 - Varsity vs White Bear Lake - Jason Johnson