2019-03-14 - State Finals vs Hopkins - Jason Johnson