2018-11-27 - JV-Varsity vs St Francis - Jason Johnson