2017-12-12 - JV-Varsity vs Spring Lake Park - Jason Johnson