2017-01-24 - JV-Varsity vs Spring Lake Park - Jason Johnson